LEDENPORTAAL
Disclaimer

Websitevoorwaarden & Privacy beleid

NBTP.nl en de website www.nbtp.nl zijn exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP). De NBTP betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website www.nbtp.nl en de binnen NBTP.nl geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is de NBTP niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Bij bezoek aan de deze website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door de NBTP hiertoe opgestelde websitevoorwaarden en het gevoerde privacybeleid.

Copyrights
Alle informatie binnen het domein www.nbtp.nl en NBTP.nl is exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP), tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina's en/of van downloads die door de NBTP binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door de NBTP.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP). De NBTP hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVP) daaraan stelt.

Surfen op www.nbtp.nl
Grote delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. De NBTP legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.

Registreren voor Mijn NBTP
Delen van deze website zijn alleen toegankelijk voor leden van de NBTP. Indien u toegang wenst tot deze afgeschermde pagina's, dan wel gebruik wenst te maken van één of meer van de exlusieve diensten binnen NBTP.nl, dient u zich na eerste aanmelding te registreren voor een zgn. 'Mijn NBTP' account. U bent verplicht het registratieformulier, welke tevens de contactgegevens van uw NBTP lidmaatschap bevatten, naar waarheid in te vullen.
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de NBTP verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Ledenadministratie;
  • Contributieheffing;
  • Informatieverstrekking;
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  • Verzending Vakblad Toegepaste Psychologie

 
Als geregistreerd lid geeft u toestemming voor het gebruik van uw emailadres ter verzending van ons magazine via Professioneel begeleiden (www.professioneelbegeleiden.nl).

U kunt op elk moment besluiten dat u geen gebruik meer wenst te maken van de exclusieve diensten van deze website. U kunt deze wens kenbaar maken door het sturen van een e-mail of brief naar het secretariaat. Na ontvangst zal uw account worden gedeactiveerd.

NBTP.nl en 'Mijn NBTP' account zijn services welke kostenloos worden aangeboden aan leden van de NBTP. De NBTP heeft het recht één of meer van de diensten van deze website, hetzij voor meerdere leden tegelijk, dan wel voor een individueel lid, zonder opgaaf van reden en met onmiddellijke ingang te staken. De NBTP zal u daarvan op de hoogte stellen.


Inloggen als lid van de NBTP
Wanneer u als lid van de NBTP inlogt op 'Mijn NBTP', legt de NBTP enkele gegevens vast om uw lidmaatschap en registratie te verifiëren. Uw persoonsgegevens welke zijn vastgelegd in uw registratiegegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de NBTP alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend zijn.

Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij een Algemene Ledenvergadering van de NBTP hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zal hebben verleend. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Logbestanden en cookies
De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden. Om u als NBTP-lid te laten inloggen op 'Mijn NBTP' wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang u daadwerkelijk bent ingelogd) een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst. Als u gebruikmaakt van de mogelijkheid uw wachtwoord te laten onthouden, plaatst de server een permanent cookie op de harde schijf.

Wijzigingen
De NBTP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de nieuwsmodule van deze site worden aangekondigd en op deze pagina worden gepubliceerd.

Links naar andere websites
Op deze website treft u verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBTP. De NBTP is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacy beleid van de NBTP, neemt u dan via het contactformulier contact op met de NBTP.

Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?